1. SYNERGY Uluslararası Azınlıklar Tiyatro Festivali

Novi Sad, Srbistan

05.10.2017
William SHAKESPEARE

OTHELLO

Yöneten: Deyan PROYKOVSKİ
SYNERGY Festivali kapsamında, 4 Ekim 2017 tarihinde,  Novi Sad daki
Matica Srpska'da azınlık tiyatroları üzerine bir Sempozyum düzenlendi.
Bu  sempozyuma Türk Tüyatrosu müdürü Naci Şaban da katıldı.             
Sempozyum özeti - Yetersiz benzerlikler, yetersiz farklılıklar ve  kesintisiz bir
klostrofilik mücadele.
Sempozyumun moderatörü Valentine Wenzel'di.


http://www.synergytheaterfest.com/sr/identitet-ne-sme-secanje-kulturu/
http://www.synergytheaterfest.com/en/five-extraordinary-productions-kazakhstan-skopje/

FOTOĞRAFÇI SIRCAN DOROŞKİ’NİN ALBÜMÜNDEN