Abduş HUSEİN
(2.02.1921 – 4.11.2001)
Kemal LİLA
(1935 – 2001)
Şerafettin NEBİ
(1.10.1920 – 1.07.2008)
Ramadan MAHMUT
(5.10.1923 – 2009)
Lütfü SEYFULLAH
(15.01.1926 - 25.06.2005)
Mehdi BAYRAKTARİ
(7.01.1936 - 26.05.1995)
Fehmi GRUBİ
(22.10.1929 - 08.08.2005)
Enver BEHCET
(06.06.1939 - 1985)
Cemail MAKSUT
(8.05.1933 – 28.12.2001)
Suzan MAKSUT
(28.10.1939 - 24.04.2015)
Nezaket ALİ
(2.05.1933 – 21.12.2014)
Perihan TUNA EYUPİ
(20.03.1955 - 26.06.2014)
Şefket HASAN
(16.04.1942)
Müşserref LOZANA (18.08.1933)
Salaettin BİLAL
(19.03.1942)
Mustafa YAŞAR
(19.08.1946) 
Bedia BEGOVSKA
(22.01.1951)
Zekir SİPAHİ
(01.10.1947)
Abdurrahman RAHMAN
(01.05.1940)
Emine YAŞAR BAYRAKTARİ
Elyesa KASO
(03.10.1961)
İrfan Bellür
(21.03.1954)
Yıldız RİFAT
(20.02.1948)
Bedi İBRAHİM
(05.02.1959)
Güner İSMAİL
Firdaus NEBİ
(22.02.1952)
Ahmet VELİ
Zekeriya HOCALAR
(01.01.1955)
Mükerem BİLAL
Naci ŞABAN
Feyhan AHMET
Fahredin BUŞİ
Levent İBRAHİM
Ramadan İBRAHİML
Riyad TAHİR
Canan ALI
Orhan MEHMET
Atilla KLİNÇE