OYUNLAR 1950 – 2015

 
1.    ŞÜPHELİ ŞAHİS yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin: (9. 7. 1950); 
2.    AYI yazan: Anton P. Çehov, yöneten: Abduş Hüseyin (??.1 11. 1950);
3.    BİR EVLENME TEKLİFİ yazan: Anton P. Çehov, yöneten: Abduş Hüseyi (??. 11. 1950);
4.    ANALFABET yazan: Branislav Nuşiç: yöneten: Abduş Hüseyin (??. 1. 1951); 
5.    DÜNYA SAVAŞI yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 1. 1951);
6.    SİNEK yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 3. 1951);
7.    HASTALIK HASTASI yazan: J. B. P. Molıère, yöneten: Abduş Hüseyin (8. 3. 1952);
8.    MİLLETVEKİLİ yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (6. 1951);
9.    DÜĞME yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 1952);
10.    İKİ HRIZ yazan: ??, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 1952); 
11.    AKSIRIK yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 4. 1952);
12.    ŞÜPHELİ ŞAHİS yazan: Branislav Nuşiç, yöneten: Abduş Hüseyin (??. 11. 1952);
13.    ZÜLÜMKÂR yazan: Svetozar Çoroviç, yöneten: Todor Nikolovski (10. 1. 1953);
14.    AYŞE yazan: Svetozar Çoroviç, yöneten: Todor Nikolovski (12. 4. 1953);
15.    BİR EVLENME yazan: N. V. Gogol, yöneten: Abduş Hüseyin (3. 6. 1953);  
16.    ZORAKİ HEKİM  yazan: J. B. P. Molıère, yöneten: Abduş Hüseyin (10. 1953);
17.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Abduş Hüseyin (20. 12. 1953);
18.    TEBRIK EDERIM- BİR EVLENME TEKLİFİ yazan: Kosta Trifunoviç/ Anton P. Çehov, yönetmen:  Şeraffetin Nebi (??. 1954);
19.    GEORGE DANDİN  yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Abduş Hüseyin (3. 4. 1954);
20.    BÜYÜK KALPLER yazan: A. Remzi, yönetmen: Şeraffetin Nebi (??. 5. 1954);
21.    HAKIMIYET yazan: Branislav Nuşiç, yönetmen:Todor Nikolovski (??. 1954);
22.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç,  yönetmen: Abduş Hüseyin (??. 5. 1954);
23.    BIR MISAFIR GELDI yazan: Celâlettin Esin, yönetmen: Şeraffetin Nebi (??. 11. 1954);
24.    BEYAZ GEYIK  yazan: Vladimir Nazor, yönetmen: Saşa Markus (14. 1. 1955);
25.    DOĞU RÜZĞARI-KUZEY RÜZĞARI (KVEY – LAN) yazan: Perl Bak, yönetmen: Saşa Markus (22. 6. 1955);
26.    MÜŞTEREK HANE yazan: Dragutin Dobriçanin, yönetmen: Saşa Markus (19. 3. 1955); 
27.    CAFER BEYIN KARISI yazan: Rasim Filipoviç, yönetmen: Şeraffetin Nebi (13. 5. 1955); 
28.    SÜZAN yazan: Mustafa Karahasan, yönetmen: Todor Nikolovsi (1. 10. 1955);
29.    RASIME`NIN SEVGISI yazan: Ahmet Muratbegoviç, yönetmen: Şeraffetin Nebi (18. 12. 1955);
30.    BOŞ BEŞIK yazan: Necati Cumalı, yönetmen: Saşa Markus (1. 3. 1956);
31.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Todor Nikolovski (10. 1956); 
32.    CINAYET YOLUNDA yazan: Mişko Kranyeç, yönetmen: Şeraffetin Nebi (17. 11. 1956);
33.     İNCİ YAŞLAR yazan: Yaşka Kuşan, yönetmen: Şeraffetin Nebi (22. 12. 1956);
34.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Şeraffetin Nebi (??. 1. 1957);
35.    SKAPENİN DOLAPLARI  yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Saşa Markus (23. 3. 1957);
36.    ZÜLÛMKÂR  yazan: Svetozar Çoroviç, yönetmen: Todor Nikolovski (23. 5.1957);
37.    SÜRT  yazan: Şerafettin Nebi, yönetmen: Şerafettin  Nebi (9. 9. 1957);
38.    TEBRİK EDERİM-BİR EVLENME TEKLİFİ yazan: Kosta Trifunoviç/ Anton P. Çehov, yönetmen:  Şeraffetin Nebi (18. 1.1958);
39.    İNSANLAR yazan: Velimir Subotiç, yönetmen: Predrag Dişlenkoviç (29. 3.1958);
40.    İNCİ YAŞLAR  yazan: Yaşka Kuşan, yönetmen: Şeraffetin Nebi (??. 4. 1958); 
41.    ALİŞ yazan: Hüseyin Süleyman, yönetmen: Lütfi Seyfullah/İlhami Emin (17. 5. 1958);
42.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Saşa Markus (??. 9. 1958);
43.    ZONA ZANFIROVA yazan: Stevan Sremaç, yönetmen: Şerafettin Nebi (15. 10. 1958);
44.    DOĞU RÜZĞARI-KUZEY RÜZĞARI (KVEY-LAN) yazan: Perl Bak, yönetmen: Saşa Markus (??. 6. 12. 1958);
45.    BURADAN BİR GENÇ ADAM GEÇMİŞ OLMASIN yazan: Pavel Hanuş, yönetmen: Saşa Markus  (10. 1. 1959); 
46.    EVLENME-VARMA yazan: Yovan S. Popoviç, yönetmen: Todor Nikolovski (14. 3. 1959);
47.    BABİL KULESİ yazan: Duşko Roksandiç, yönetmen: Saşa Markus (15. 9. 1959); 
48.    BÜYÜLÜ DÜDÜK yazan: Mladen Şirola, yönetmen: Blagoy Andreev (20. 11. 1959);
49.    KÖR yazan: Nedim Tör, yönetmen: İliya Cuvalekovski (27. 4. 1960); 
50.    BİZİM MÜFETTİŞ yazan: S. Sremac, yönetmen: Mirko Stefanovski (16. 11. 1960);
51.    DENİZ FENERİ yazan: Pero Budak, yönetmen: Mirko Stefanovski (18. 12. 1960);
52.    ŞAH LEYLEK yazan: İlhami Emin, yönetmen: Saşa Markus (2. 4. 1961);
53.    ALİŞ yazan: Hüseyin Süleyman, yönetmen: Lütfi Seyfullah (??. 2. 1961), (tekrarlanmış);
54.    İNCİ YAŞLAR yazan: Yaşka Kuşan, yönetmen: Şeraffetin Nebi (7. 10. 1961);
55.    ALTIN KUM yazan: Jivoin Gavriloviç, yönetmen: Kiril Kortoşev (9. 12. 1961);
56.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Todor Nikolovski (17. 1. 1692);
57.    HANKA yazan: İsak Samokovliya, yönetmen: Todor Nikolovski (3. 3.1962);
58.    HÜCUM yazan: Duşan Vujatoviç, yönetmen: Spase Nelov (10. 4. 1962);
59.    TAHİR İLE ZÜHRE rus hikayesine göre uygulama, yönetmen: Saşa Markus (22. 10. 1962); 
60.    ŞÜPHELİ ŞAHIS yazan: Branislav Nuşiç, yönetmen: Petre Prliçko (2. 3. 1963); 
61.    HÜKÜMDARIN YENİ ELBİSELERİ yaza H. K. Andersen, yönetmen: Spase Nelov (20. 4.1963); 
62.    KOŞTANA yazan: Borislav Stankoviç, yönetmen: Şerafettin Nebi (??. 1963/1964), (tekrarlanmış);
63.    YÜZSÜZ  yazan: Şerafettin  Nebi, yönetmen: Şerafettin Nebi  (9. 3. 1964);
64.    ŞÖHRET VE YALNIZLIK yazan: İlhami Emin, yönetmen: Todorka Kondova-Zafirovska (19. 5. 1964); 
65.    SKAPEN’İN DOLAPLARI yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: ¬Saşa Markus (13. 10. 1964);
66.    ALTIN YUMURTA yazan: Mladen Şirola, yönetmen: Spase Nelov (17. 2. 1965);
67.    ENAYİ yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Kemal Lila (6. 4. 1965);
68.    KOŞTANA yazan: Borislav Stankoviç, yönetmen: Kemal Lila (1. 7. 1965);
69.    HAKIKAT ÖLÜDÜR yazan: Emmanuel Robles, yönetmen: Mirko Stefanovski (5. 12. 1965);
70.    ONİKİNCİ GECE yazan: William Shakespeare, yönetmen: Kemal Lila (3. 4. 1966);
71.    ÇALINAN PRENS yazan: Den Totero, yönetmen: Blagoya Andreev (3. 4. 1966); 
72.    TOROS CANAVARI yazan: Azis Nesin, yönetmen: Kemal Lila (11. 6. 1966); 
73.    KAYBOLAN PRENSES yazan: Den Totero, yönetmen: Şerafettin Nebi (14. 10. 1966); 
74.    ŞÖHRET VEYA UNUTULAN ADAM  yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Kemal Lila (12. 1. 1967); 
75.    CAFER BEYIN KARISI  yazan: Rasim Filipoviç, yönetmen: Şerafettin Nebi (26. 1. 1967);
76.    NALINLAR  yazan: Necati Cumalı, yönetmen: Kemal Lila (25. 2. 1967);   
77.    KUZGUN yazan: Karlo Koçi, yönetmen: Kemal Lila (3. 6. 1967); 
78.    KADIN DİLSİZ OLUNCA, fransız farsası, yönetmen: Mirko Stefanovski (14. 9. 1967); 
79.    ŞÜPHELİ ŞAHIS yazan: Branislav Nuşiç, yönetmen: Petre Prliçko (27. 10. 1967);
80.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Kemal Lila (28. 10. 1967);
81.    BÜLBÜL yazan: Frantişek Pavliçek, yönetmen: Mirko Stefanovski (6. 11. 1967); 
82.    UZUNBOYLU, KARINAÇ VE UZAKGÖREN yazan: Mladen Şirola, yönetmen: Saşa Markus (15. 2. 1968);
83.    BÜTÜN OĞULLARIM yazan: Artur Miler, yönetmen: Mirko Stefanovski (2. 3. 1968); 
84.    KURNAZ DUL yazan: Karlo Goldoni, yönetmen: Saşa Markus (29. 6. 1968); 
85.    HAYDİ  yazan: Yohana Şpiri, yönetmen: Mirko Stefanovski (19. 9. 1968);  
86.    MERDİVEN yazan: Nazım Kurşunlu, yönetmen: Kemal Lila (7. 11. 1968);
87.    KAFATASI  yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Kemal Lila (26. 12. 1968);
88.    BÜYÜLÜ FLÜT yazan: Mladen Şirola, yönetmen: Lütfi Seyfullah (24. 1. 1969);
89.    CÜNBÜŞ yazan: Tome Arsovski, yönetmen: Dimitrie Osmanli (18. 3. 1969);
90.    YABANCILAR yazan: İlhami Emin, yönetmen: Kemal Lila (7. 5. 1969);
91.    ÇİZMELİ KEDİ yazan: Voyin Corceviç, yönetmen: Mirko Stefanovski (11. 9. 1969); 
92.    MARSLI  yazan: Dragutin Dobriçanin, yönetmen: Mirko Stefanovski (30. 10. 1969); 
93.    KANLI DUĞÜNLER yazan: F. G. Lorka, yönetmen: Krum Stojanov (30. 12. 1969);
94.    FERHAT İLE ŞİRİN yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Kemal Lila (21. 3. 1970);
95.    KRAL İLE ÇOBAN yazan: Branko Trifunoviç, yönetmen: Mirko Stefanovski (10. 5. 1970);
96.    ALİ BABA İLE KRK HARAMİLER yazan: Dragutin Nikoliç, yönetmen: Mirko Stefanovski (17. 9. 1970);
97.    KORKU yazan: Orhan Asena, yönetmen: Kemal Lila (26. 12. 1970);
98.    KONKUR yazan: Miodrag Mitroviç, yönetmen: Saşa Markus (5. 11. 1970);
99.    ÇİÇEKÇİ ALİ yazan: Hasan Mercan, yöneten: Kemal Lila: 26. 12. 1970
100.    YİĞİT ANA yazan: Bertold Breht, yönetmen: Saşa Markus: 28. 2. 1971
101.    ÖMER İLE MEYREM yazan: M. Beloviç/S. Peşiç, yönetmen: Mirko Stefanovski: 25. 5 1971
102.    ALAETTIN’IN BÜYÜLÜ LAMBASI  yazan: V. Rabadan, yönetmen: Kemal Lila: 4. 6. 1971
103.    KASPER KURTARICI yazan: Ana Mari Ferder, yönetmen: Mirko Stefanovski: 4. 10. 1971
104.    MUM SÖNDÜ yazan: Müsahipzade Celâl, yönetmen: Sami Ayanoğlu: 23. 10. 1971
105.    NASRETTİN  yazan: İlhami Emin, yönetmen: Kemal Lila (26. 12. 1971);
106.    MAVİŞ İLE MEMİŞ yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Kemal Lila (4. 2. 1972);
107.    İNEK yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Kemal Lila: (16. 4. 1972);
108.    OKSA BÜYÜCÜSÜ yazan: Voymil Rabadan; yönetmen: Mirko Stefanovski (19. 9. 1972);
109.    OTELO yazan: William Shakespeare, yönetmen: Mirko Stefanovski (23. 1. 1973);
110.    RÜZGARDA İNCE BİR DAL yazan: Kole Çaşule, yönetmen: Mirko Stefanovski (24. 3. 1973);
111.    CİMRİ yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Kemal Lila (17. 6.1973);
112.    MEDEYA yazan: Euripides, yönetmen: Kemal Lila (8. 12. 1973 );
113.    HÜCUM yazan: B. Stojanoviç, yönetmen: Kemal Lila (28. 12. 1973 );
114.    İKİ EFENDİNİN UŞAĞI yazan: Karlo Goldoni, yönetmen: Saşa Markus (15. 3. 1974 );
115.    ALTI KİŞİ YAZARINI ARIYOR yazan: Luici Pirandello, yönetmen: Atso Aleksov (10. 10. 1974 );
116.    MAVİŞ İLE MEMİŞ yazan: Hasan Mercan, yönetmen: ??. (??. 3. 1974), (tekrarlanmış); 
117.    ALİŞ yazan: Hüseyin Süleyman, yönetmen: Lütfi Seyfullah (26. 11. 1974);
118.    GÜZELLIK TEK BAŞINA YÜYÜR yazan: Tome Arsovski, yönetmen: Branko Gapo (18. 1.1975);
119.    OKUL DÜNYA-ŞEN DÜNYA yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Şerafettin Nebi (7. 3. 1975);
120.    GOL KRALI yazan: Azis Nesin, yönetmen: Taner Barlas (15. 5. 1975);
121.    NIKOLETINA BURSAÇ’IN MACERALARI yazan: Branko Çopiç, yönetmen: Mirko Stefanovski (10. 10. 1975);
122.    ÜÇ ARKADAŞ yazan: Lütfi Seyfullah, yönetmen: Kemal Lila (??. 1975);
123.    MORALIST yazan: Miodrag Micev, yönetmen: Kemal Lila (31. 1. 1976);
124.    DERVİŞ VE ÖLÜM yazan: Meşa Selimoviç, yönetmen: Duşan Naumovski (28. 3. 1976);
125.    ÖMER İLE MERYEM yazan: Miroslav Beloviç, yönetmen: Mirko Stefanovski (10. 5.  1976);
126.    TEMBELLER GEZEGENİ yazan:: Risto Davçevski, yönetmen: Kemal Lila (26. 9. 1976);
127.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Todorka Kоndova-Zafirovska (5. 12. 1976);
128.    ÇİÇEKÇİ ALİ yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Kemal Lila (9. 1. 1977);
129.    HASTALIK HASTASI yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Atso Aleksov (6. 3. 1977);
130.    HAYDİ yazan: Yohana Şpiri, yönetmen: Mirko Stefanovski (10. 3. 1977);
131.    BEN RIZA AĞA yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Kemal Lila (9. 10. 1977);
132.    ÇAĞIN ADAMI yazan: Tome Arsovski, yöneten: Duşan Naumovski (15. 12. 1977);
133.    PALAVRACI ASKER  yazan: Plautus, yönetmen: Dimitrie Osmanli (22. 2. 1978);
134.    İVAN İVANOVIÇ VARMIYDI, YOKMUYDU yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Mirko Stefanovski (20. 4. 1978);
135.    BOŞKO BUHA yazan: M. Beloviç/S. Peşiç, yönetmen: Naum Panovski (15. 9. 1978);
136.    UGURSUZ yazan: Necat İbrişimoviç, yönetmen: Lyubişa Georgievski (14. 1. 1979);
137.    HASANAGİNİTSA yazan: Lyubodrag Simoviç, yönetmen: Vladimir Milçin (18. 2. 1979);
138.    YASLI AİLE yazan: Branislav Nuşiç, yönetmen: Mirko Stefanovski (13. 4. 1979);
139.    BİLMECELİ OYUN yazan: Lütfi Seyfullah, yönetmen: Saşa Markus (6. 6. 1979);
140.    ZONA ZANFİROVA yazan: Stevan Sremaç, yönetmen: Dimitar Stankoski (1. 7. 1979);
141.    RATSİN yazan: Boris Vişinski, yönetmen: Branko Gapo (16. 11. 1979);
142.    ALAETTİN’İN BÜYÜLÜ LÂMBASI yazan: V. Rabadan, yönetmen: Şerafettin Nebi (28. 2. 1980);
143.    TİTO İLE BİRLİKTE DÜNYA YÜZÜNDE yazan: Slavko Milanoviç, yönetmen: Kemal Lila (4. 7. 1980);
144.    DON PERLİPLİN’NİN AŞKI yazan: F. G. Lorka, yönetmen: Kemal Lila (15. 7. 1980);
145.    SUÇ VE CEZA yazan: F. M. Dostoyevski, yönetmen: Branko Stavrev (15. 10. 1980 );
146.    MEVKİDEKİ ADAM yazan: Fadil Haciç, yönetmen: Lyupço Toziya (12. 2. 1981);
147.    ŞEKERLİ ÖYKÜ yazan: Slavko Yanevski, yönetmen: Şerafettin Nebi (29. 4. 1981 );
148.    HANKA yazan: İsak Samokovliya, yönetmen: Atso Aleksov (31. 5. 1981);
149.    IRGAT SİMAN yazan:: İvo Andriç, yönetmen: Duşan Naumovski (11. 12. 1981);
150.    MEMET yazan: İrfan Belür, yönetmen: Naum Panovski (15. 1. 1982);
151.    KEŞANLI ALİ DESTANI yazan: Haldun Taner, yönetmen: Zekir Sipahi (26. 3. 1982);
152.    AFACAN yazan: Risto Davçevski, yönetmen: Dragan Velyanovski (23. 5. 1982);
153.    O SAVAŞÇI, O GALIP yazan: Dragolyub Dimovski, yönetmen: Atso Aleksov (28. 6. 1982);
154.    ZORAKİ HEKİM yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Dimitar Hristov (17. 10. 1982);
155.    VİNDZOR’UN ŞEN KADINLARI yazan: William Shakespeare, yönetmen: Kole Angelovski (26. 12. 1982);
156.    ÇİZMELİ KEDİ yazan: Voyin Gorgeviç, yönetmen: Dımıtar Stankoski (18. 2. 1983);
157.    DAMOKLES’İN KILICI yazan: Nazım Hikmet, yönetmen: Branko Stavrev (12. 6. 1983);
158.    KILIBIK yazan: Lütfi Seyfullah, yönetmen: Kole Angelovski (29. 6. 1983);
159.    UŞAKLAR yazan: Yusuf İdriz, yönetmen: Abdülaziz Buganmi (18. 11. 1983);
160.    BOGOMILA DESTANI yazan: Milan Gurçinov/İliya Zafirovski, yönetmen: DraganVelyanovski/Kemal Lila (24. 2. 1984);
161.    NAMUS KÖPRÜSÜ yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Naum Panovski (20. 5. 1984);
162.    ALİŞ yazan: Hüseyin Süleyman, yönetmen: Lütfi Seyfullah (29. 9. 1984);
163.    DELİ EMİNE yazan: H. Vasfi Uçkan, yönetmen: Kemal Lila (23. 12. 1984);
164.    MÜFETİŞ yazan: N. V. Gogol, yönetmen: Branko Stavrev (10. 2 1985);
165.    TOM SOYER yazan: Mark Tven, yönetmen: Şrerafettin Nebi (22. 3. 1985);
166.    RAŞELA yazan: Şerafettin Nebi, yönetmen: Naum Panovski (5. 5. 1985);
167.    LÂNETLİ AVLU yazan: İvo Andriç, yönetmen: Lyubişa Georgievski (29. 9. 1985);
168.    TARAK yazan: Fadil Haciç, yönetmen: Atso Aleksov (27. 12. 1985);
169.    PİPA-RİTAM yazan: Vladimir Plavevski, yönetmen: Rahim Burhan (20. 2. 1986);
170.    KÜÇÜK BÜYÜK SEVGİLER yazan: Bedia Begovska, yönetmen: Dimitar Hristov (4. 4. 1986);
171.    YERMA yazan: F. G. Lorka, yönetmen: Bogdan Pop Gorçev (9. 10. 1986);
172.    PROTEKSION yazan: Branislav Nuşiç, yönetmen: Branko Stavrev (26. 10. 1986);
173.    ÖLDÜR BENİ CANİKOM yazan: Azis Nesin, yönetmen: Salaettin Bilal (28. 12. 1986);
174.    KAPTAN CON PIPLFOKS yazan: Duşan Radoviç/Miroslav Beloviç, yönetmen: Kole Angelovski (5. 3. 1987);
175.    KOŞTANA yazan: Bora Stankoviç, yönetmen: Kemal Lila (11. 6. 1987);
176.    PROJE: YOLCULUĞU ANLATAN ÖYKÜ yazan: Jan-Klod Van İtali, yönetmen: Naum Panovski (15. 10. 1987);
177.    YEDİ KOCALI HÜRMÜZ yazan: Sadık Şandil, yönetmen: Engin Uludağ (26. 12. 1987);
178.    KADINCIKLAR yazan: Tüncer Cücenoğlu, yönetmen: Zekir Sipahi (19. 2. 1988);
179.    GÜLÜCÜKLERİ COCUKLARA VERELIM yazan: Hasan Mercan, yönetmen: Kemal Lila (10. 3. 1988);
180.    MAGBET yazan: William Shakespeare, yönetmen: Rahim Burhan (22. 6. 1988);
181.    ALHALAÇ-KORKUNUN GÜNLÜĞÜ yazan: Cevat Karahasan, yönetmen: Agim Sopi (25. 11. 1988);
182.    HİZMETÇİLER yazan: Jan Jene, yönetmen: Aleksandra Kovaçeviç (13. 1. 1989);
183.    KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ yazan: Bertold Breht, yönetmen: Yücel Erten (16.3. 1989);
184.    ÇATIŞMA yazan: Goran Stefanovski, yönetmen: Suat Mustafa (27. 3. 1989);
185.    BİR DELİNİN GÜNLÜĞÜ yazan: V. N. Gogol, yönetmen: Eerdoğan Maksut/Ahmet Yakupi (27. 5. 1989);
186.    KLEMENTİN DÜŞÜŞÜ yazan: Drago Yançar, yönetmen: Kemal Lila (17. 11. 1989);
187.    BEYAZ ÇİNGENE yazan: Vidoe Podgoreç, yönetmen: Atso Aleksov (17. 12. 1989 );
188.    YAŞAR NE YAŞAR, NE YAŞAMAZ yazan: Aziz Nesin, yönetmen: Kenan Işık (31. 3. 1990 );
189.    ADA yazan: Athold Fugard, yönetmen: Yücel Erten (20. 12. 1990);
190.    KRATON KUTUSU yazan: İrfan Belür, yönetmen: Branko Brezoveç (18. 1. 1991);
191.    YUNUS EMRE yazan: Recep Bilginer, yönetmen: Raik Anlıaçı (22. 3. 1991);
192.    PAPATYA FALI-ARDEL YA DA MARGARET yazan: Jan Anui, yönetmen: Kemal Lila (18. 1. 1992);
193.    NEDEN yazan: Steryo Spase, yönetmen: Serafin Fanko (1. 3. 1992);
194.    ESKI FOTOGRAFLAR yazan: Dinçer Sümer, yönetmen: Duşan Naumovski (22. 5. 1992);
195.    ORHAN yazan: Necati Zekeriya, yönetmen: Dimitar Hristov (5. 7. 1992);
196.    PİTİYE’NİN ÖLÜMÜ yazan: Maya Stefanoviç/F. Direnmat’ın romanına göre, yönetmen: Dominik Meyer (3. 10. 1992);
197.    ELİF ANA yazan: A.Türan Oflazoğlu, yönetmen: Kemal Lila (27. 12. 1992);
198.    LÜTFEN DOKUNMAYIN yazan: Haldun Taner, yönetmen: İsmet Hürmüzlü (13. 2. 1993);
199.    ALAETTİN yazan: Voymil Rabadan, yönetmen: Kemal Lila (30. 4. 1993);
200.    DAS KAPİTAL yazan: Saşo Milenkovski/Bratislav Dimitrovski, yönetmen: Saşo Milenkovski (30. 4. 1993);
201.    HELİKOPTER yazan: Tüncer Cücenoğlu, yönetmen: Murat Karasu (17. 10. 1993);
202.    VATAN KURTARAN ŞABAN yazan: Haldun Taner, yönetmen: Zekir Sipahi (5. 12. 1993);
203.    UYANMAK yazan: Bedia Begovska, yönetmen: Duşan Naumovski (16. 1. 1994);
204.    BALERİN yazan: Vladimir Plavevski, yönetmen: Branko Brezoveç (25. 2. 1994);
205.    DÖVMELİ CANLAR yazan: Goran Stefanovski, yönetmen: Vasil Hristov (10. 4. 1994);
206.    KEL MEHMET yazan: Ülkü Ayvaz, yönetmen: Kemal Lila (22. 6. 1994);
207.    BİR EVLENME yazan: N.V. Gogol, yönetmen: Atso Aleksov (28. 12. 1994);
208.    CESARET ANA-SÜPER EVHANIMI yazan: Bertold Breht, yönetmen: Branko Brezoveç (21. 5. 1995);
209.    KRAL HAMLET yazan: William Shakespeare/Vladimir Plavevski/S.İ Vitkieviç, yönetmen: Branko Brezoveç (11. 6. 1995);
210.    GENERAL ROKOKO’NUN BIYIKLARI yazan: Risto Davçevski, yönetmen: Kemal Lila (15. 12.1995);
211.    ASİYE NASIL KURTULDU yazan: Vasıf Öngören, yönetmen: Olcay Poyraz ( 3. 1996);
212.    KURNAZ  KARININ SERSEM KOCASI yazan: Haldun Taner, yönetmen: Zekir Sipahi (6. 12. 1996);
213.    BOŞ BEŞİK yazan: Necati Cumali, yönetmen:Salaettin Bilal (28. 12. 1996);
214.    RAYLAR DIŞINDA yazan: Tome Arsovski, yönetmen: Goran Trençovski (7. 3. 1997);
215.    ŞAHANE LUNAPARK yazan: Ülkü Ayvaz, yönetmen: Kemal Lila (28. 3. 1997);
216.    KASTA DİVA yazan: Vladimir Plavevski, yönetmen: Branko Brezoveç (24. 6. 1997);
217.    PHEDRA yazan: Jan Rasine, yönetmen: Lyubişa Georgievski (11. 8. 1997);
218.    HEDİYE yazan: Ü. Ayvaz/S. Bilal, yönetmen: Salaettin Bilal (2. 1998);
219.    BUDALA yazan: F .M. Dostoyevski, yönetmen: Branko Stavrev (23. 4. 1998);
220.    GÖKKUŞAĞI PEŞİNDE yazan: Vladimir Plavevski, yönetmen: Salaettin Bilal (11. 1998); 
221.    DELİ İBRAHİM yazan: Türan Oflazoğlu, yönetmen: Vladimir Milçin (2. 2. 1999);
222.    R. R. R. yazan: Yordan Plevneş, yönetmen: Mehmet Ulusoy (3. 12. 1999);
223.    BARIŞ yazan: Ülkü Ayvaz, yönetmen: Salaettin Bilal (15. 12. 1999);
224.    KURBAN yazan: Güngör Dilmen, yönetmen: Zekir Sipahi (5. 2000);
225.    BİR BAŞKASI yazan: Ergun Sav, yönetmen: Salaettin Bilal (14. 9. 2000);
226.    DON JUAN yazan: J. B. P. Мolier, yönetmen: Dimitar Stankoski (14. 10. 2000);
227.    HÜREM  SULTAN yazan: Orhan Asena, yönetmen: Kemal Lila (23. 3. 2001);
228.    NEŞELİ SÖZLER, İYİ SONUÇLAR yazan: Haldun Marlalı, yönetmen: Erbil Altanay (6. 4. 2001);
229.    BANKA NASIL SOYULUR  yazan: Sаmi  Feyd, yönetmen: Коlе Аngelovski (31. 5. 2001);
230.    HUZUR EVİNDE İSYAN yazan: Venko Andonovski, yönetmen: Dimitar Stankoski (19. 10. 2001 );
231.    SAMİMİLER yazan: Pierre de Marivaux, yönetmen: Vladimir Milçin (1. 3. 2002);
232.    BAKAN VE BEN yazan: Vladimir Plavevski, yönetmen: Duşan Naumovski (25. 4. 2002);
233.    ANTİGONE  yazan: Sofokles/Brecht/Kocatürk, yönetmen: Kemal Kocatürk (10. 10. 2002);
234.    KEDİ İLE PALYAÇO yazan: Erhan Ozçelik, yönetmen: Mustafa Yaşar (29. 11. 2002);
235.    SINIRDAKİ EV yazan: Slavomir Mrozek, yönetmen: Yücel Erten (26. 12. 2002);
236.    KÜÇÜREKKİZ yazan: Sema Ali, yönetmen: Dimitar Stankoski (4. 4. 2003);
237.    EVLENME TEKLİFİ Mİ yazan: Anton P. Çehov, yönetmen: Voyo Cvetanovski (19. 4. 2003); 
238.    ALİ İLE AYŞ Vilhem Buş'un masallarına göre uygulayan ve yöneten: Aleksandar İliev (23. 4. 2003);
239.    GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM yazan: Haldun Taner, yönetmen: Zekir Sipahi (9. 10. 2003); 
240.    İNCİ İLE GÖZYAŞLARI yazan: Vanço Polazarovski, yönetmen: Dimitar Stankoski (22. 10. 2003); 
241.    AMAN KARIM DUYMASIN yazan: George Feydeau, yönetmen: Kole Angelovski 
(28. 11. 2003); 
242.    GILGAMIŞ yönetmen Deyan Proykovski (12. 3. 2004);  
243.    FIRTINA yazan: William Shakespeare, yönetmen: Aleksandar Popovski (13.10.2004);
244.    PİNOKYO yazan: Ferdi Merter, yönetmen: Salaettin Bilal (21.10. 2004);
245.    KRAL OİDİPUS yazan: Sofokles, yönetmen: Lyupço Gorgievski (23. 12. 2004);
246.    AZİZNAME yazan: Aziz Nesin, yönetmen: Yücel Erten (6. 3. 2005);
247.    ÖZGÜRLÜK OYUNU yazan: Adem Atar, yönetmen: Yücel Erten (13. 3. 2005);
248.    ATİNALI TİMON yazan: William Shakespeare, yönetmen: Branko Brezovaç (16. 6. 2005);
249.    HADIM yazan: Terentius, yönetmen: Kole Angelovski (3. 2. 2006);
250.    TARTUFFE yazan: J. B. P. Molıère, yönetmen: Deyan Proykovski (30. 3. 2006);
251.    DAHA YAKIN yazan: Patrick Marber, yönetmen: Martin Koçovski (25. 1. 2007);
252.    KULİS ARDI yazan: Maykl Freyn, yönetmen: Dragana Milişevski-Popova (20. 5. 2007);  
253.    KADINCIKLAR  yazan: Tuncer Cücenoğlu, yönetmen: Nataşa Poplavska (4. 1. 2008);
254.    BENİM DÜNYAM yazan: Bedia Begovska, yönetmen: Viktoriya Rangelova (8. 5. 2008);
255.    LEONCE İLE LENA yazan: Georg Büchner, yönetmen: Dragana Miloşevski-Popova (23. 5. 2008);  
256.    ROMEO VE JULİYET yazan: William Shakespeare, yönetmen: Deyan Proykovski (25. 7. 2008);  
Ohri Yaz Festivali (17. 10. 2008) - ana sahne; 
257.    LİLİKA yazan: Ana Ristoska, yönetmen: Yovan Ristovski (23. 12. 2008);
258.    SİYAH KALEM yazan: Y.Plevneş-İ.EMİN, yönetmen: Vlado Cvetanovski (27. 3. 2009 );
259.    İLKBAHAR UYANIŞI yazan: Frank Wedekind, yönetmen: Vasil Hristov (8. 7. 2009); 
260.    KADINLAR DEVLETİ yazan: Aristofanes’ten esinlenen, yönetmen: Yücel Erten (2. 10. 2009);
261.    MATMAZEL JULİE yazan: August Stridberg, yönetmen: Aleksandar Popovski (21. 11. 2009);
262.    ŞEKERLİ ÖYKÜ yazan: Slavko Yanevski, yönetmen: Kole Angelovski (2. 4. 2010 );
263.    BEN DE ORHAN’NIM oyunlaştıran: Vlado Cvetanovski/Vlado Gorevski Rafik Orhan Pamuk’tan esinlenen, yönetmen: Vlado Cvetanovski (12. 10. 2010 ); 
264.    ARAP GECESİ  yazan: Roland Schimmelpfennig, yönetmen: Slobodan Unkovski (11. 12. 2010 );
265.    GODOT'YU BEKLERKEN yazan: Samuel Beckett, yönetmen: Vladimir Milçin (30. 4. 2011);
266.    CAN ATEŞİNDE KANATLAR ~ MEVLÂNA yazan: Turgay Nar, yönetmen: S. Bora Seçkin (9. 9. 2011);
267.    BIR YAZ GECESI RÜYASI yazan: William Shakespeare, yönetmen: Martin Koçovski (19. 11. 2011);
268.    GÜNDEN GECEYE yazan: Eugene O’Neill, prof. Elyesa Kaso yönetiminde 2007-2011 nesil Mezuniyet Oyunu (20. 01. 2012); 
269.    ŞEHREZAT VE ŞEHRİYAR’IN HİKAYESİ, oyunlaştıran ve yöneten: Dean Damyanovski (10. 2. 2012);
270.    KÜÇÜK PRENS Antoine de Saint Exupery’in eserine göre oyunlaştıran ve yöneten: Sırcan Yanikiyeviç (26. 3. 2012);
271.    YAPRAK DÖKÜMÜ yazan: Reşat Nuri Güntekin, yönetmen: Salaettin Bilal (25. 6. 2012);
272.    HEPSİ OĞLUMDU yazan: Arthur Miller, yönetmen: Aleksandra Kardalevska (7. 11. 2012);
273.    HİKAYELER’DE ŞEKSPİR William Shakespeare’e göre koreodram, yönetmen ve koreograf: Krenare-Keri Nevzati (10. 5. 2013);
274.    MİSANTHROPE J.B. Molıère, La Fontaine ve diğerlerine göre, yönetmen: Dragana Miloşevski-Popova; (16. 7. 2013), Ohri Yaz Festivali, (26.10. 2013) ana sahne;
275.    KEDİ İLE PALYAÇO  yazan:: Erhan Özçelik, yönetmen: Mustafa Yaşar (1. 11. 2013);
276.    KELOĞLAN VE BÜYÜLÜ MÜHÜR bir türk halk hikayesinden esinlenerek, oyunlaştıran ve yöneten: Sırcan Yanikiyeviç  (3. 12. 2013);
277.    TAŞ  yazan: Marius Von Mayenburg, yönetmen: Bilge Emin (19. 12. 2013);
278.    PALAVRACI ASKER yazan: Titus Maccius Plautus, yönetmen: Luka Kortina (10. 4. 2014);
279.    BİR YAZ GECESİ RÜYASI yazan: William Shakespeare, yönetmen: Aleksandar Popovski (28. 1. 2015);
280.    PROMETHEUS yazan: Aiskhülos, yönetmen: Deyan Proykovski (26. 4. 2015);
281.    İKİ EFENDİNİN UŞAĞI yazan: Carlo Goldoni, yönetmen: Yücel Erten (31. 7. 2015) Ohri Yaz Festivali, (8. 10. 2015) Makedon Halk Tiyatrosu sahnesinde. 
282.    İNTİHARIN GENEL PROVASI  yazan: Duşan Kovaçeviç, yönetmen: Bilge EMİN (22.12.2015)
283.    YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ yazan: William Shakespeare, yönetmen: Kole Angelovski (11.04.2016)