MK Türk Tiyatrosu - yeni bina Mart 2017

GİRİŞ
Milli Kurumu Türk Tiyatrosu'nun binası şehir ve ülke genelinde gündelik yaşama Türk kültürünü ve geleneğini tanıtmak ve daha da yakınlaştırmak amacıyla bir kültür merkezi olarak işlev görmesi için tasarlanmıştır.
Milli Kurumu Türk Tiyatrosu Binası Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin, Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Milli Kurum Türk Tiyatrosu aracılığı ile yatırımcı olarak görünür.


KENTSEL KOŞULLARI
Milli Kurumu Türk Tiyatrosu'nun binası için tüm inşaat alanının bir kısmının kullanılması kararlaştırılmıştır,  Temel Projesi'ne göre 2058 m2 ya da Planlanan 4261 m2 48.35%. Grafik gerilimin formu dik yön "L" şeklindedir.
 
Park parseldeki içerisinde çözümlenmiştir, yer altı park yeri olarak düşünülmüştür (binanın ikinci bodrum katı seviyesi, -6,80м kotasında) ve otopark imkânı düz bir zemin üzerinde. Yeraltı otoparkına giriş ve çıkış belirli geçitlerle tanımlanmıştır.

 
FONKSİYON VE İÇERİĞİ
Sitenin fonksiyonu ve içeriği yapının amacı ve özel koşullara göre belirlenmiştir. Tesis 7 farklı seviyeler üzerinde yerleşmiş olmakla bunlardan – 5’i Zemin üzerinde ve 2’si yeraltında olacak şekilde tasarlanmıştır.   Tiyatronun resmi bölümü (aktörlerin odaları ve İdare odaları), teknik imkânlar ve depoları tamamen yapının işlevine bağlı olarak tasarlanmıştır.  Tiyatroda çalışan sayısı Projesi programında tanımlanmamıştır, ancak ofis ve diğer iş yeri sayısı grafik bölümünde tanımlanmıştır. 35 sanatçı olduğu tahmin edilmektedir (oyuncular, yönetmenler, vb.) 20 idare çalışanları ve 35 teknik personel olarak istihdam edilecek olanlar (amacına uygun ve teknik bir fonksiyonlu olan bir tesis söz konusu, temsillerin hazırlanması ve performanslarının izlenmesi). Çalışanların planlanan sayısı, tahminine göre, Yaklaşık 90 kişi.
Her iki salonda toplam 450 ziyaretçi kapasitesine sahiptir.
Yabancı konuklar için tasarlanan restoran 80 ziyaretçi kapasitesine sahiptir.

Seyirci
Merkez salon seyirciye yönelik içerik bakımından tesisin bütünleştirici bir unsurdur.  Tesisin etkileyici hacminin üç katını birleştirir, Cascades Merdivenler hâkimdir ve eser sahibinin ana fikrini gerçekleştirmektedir Türkiye’nin "Pamuk Kale" Transkripsiyonu geometrik şekilli mimari alanı yansıtmaktadır. Temsili merdivenler ile birlikte, salon tesisin içeriği ile belirli mekânsal ilişki kurmaktadır Türk geleneğinin unsurlarını içermektedir, manzarası ve kültürü, mimaride dikkat çeken açık-kapalı-ve-dış mekân – iç mekân ilişkisini yansıtır.

Sahneler
Tesisin iki sahnesi var – Büyük tiyatro sahnesi ve küçük sahne.

BÜYÜK SAHNE - kapasitesi 329 koltuk
Fonksiyonel bir küp hacimli salon olarak tasarlanmış ve koltuklar yatay vaziyettedir. 
Her iki salonda toplam 450 ziyaretçi kapasitesine sahiptir.

YENİ BİNA TASARIMI ÇÖZÜMÜ

Yenİ bİna göre ayarlamayı