PALAVRACI ASKER

Titus Maccius Plautus

Yöneten: Luka KORTİNA  
Dramaturg: Viktoriya RANGELOVA 
Sahne ve kostüm tasarımı: Nataşa ANDONOVA 
Müzik: FOLTİN
Çeviren: Metin BALAY 

Kişiler: 
PİRGOPOLİNİKES: Osman ALİ
ARTOTROGUS: Yetkin SEZAİR
PALESTRİYO: Selpin KERİM
PERİPLEKTOMENUS: Salaettin BİLAL 
SKELEDRUS: Yetkin SEZAİR
PLÖSİKLES: Aksel MEHMET
FİLOKOMAZYUM: Bilyana YOVANOVSKA
AKROTELÖTİYUM: Yetkin SEZAİR     
MİLFİDİPPA: Slagana VUYOŞEVİÇ
KARİYO: Tamer İBRAHİM  
 
Konduvit: Ramadan İBRAHİM
Organizatör: Muhamed BAKİOVSKİ

Türk Tiyatrosu Müdürü: Atilla KLİNÇE

Sahne sorumlusu: Zekiriya  ABDİ
Sahne teknisiyenleri:  Mehmet İSMAİL, Suat RAHMAN, Cengiz HALİL,  Celal LUJA, Afrim RUSTEMİ, Suleyman İBRAİMİ, Caner MUSIÇ,  Almir LİMA, Remzi ALİLİ
Ses: Fahredin BUŞİ
Ses yardımcısı: Levent İBRAHİM
Işık: Orhan MEHMET
Işık yardımcısı: Bekir KUBUR
Aksesuar: Tankut İBRAHİM, Hisni VİLA 
Resam: Enes DEARİ
Gardero: Mualla SALİHİ, Atice DEMİRİ, Adnan RECEP
Makyaj:  Avdi BİLAL, Nora  PİTARKA
Marangoz:  Nuri İSMAİL
Terziler: Kerim ETEMİ, Hülya RUSTEMİ

Bu proje Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı desteği ile gerçekleşmiştir
Produksiyon MK Türk Tiyatrosu, Nisan, 2014

gösterisinden görüntüler