TAŞ

Yazan: MARİUS VON MAYENBURG
Çeviren: SİBEL ARSLAN YEŞİLAY
Yöneten: BİLGE EMİN
Sahne Tasarımı: M.NURULLAH TUNCER
Kostüm Tasarımı: MARIJA PUPUÇEVSKA
Müzik: OLİVER JOSİFOVSKİ

OYUNCULAR :
Witha: ZİBA RADONÇİÇ
Wolfgang: CENAP SAMET
Heidrun: SUZAN AKBELGE
Hannah: ZUBEYDE SELİMOVSKA ALİ
Mieze: FUNDA İBRAHİM
Stefanie: BİLJANA JOVANOVSKA

Konduvit : Ramadan İBRAHİM
Organizatör : Muhamed BAKİOVSKİ

Türk Tiyatrosu Müdürü: Atilla KLİNÇE

Nazi suçunun gerçeğini gizleyen  “Taş” oyunu, Dresden’de yaşayan  bir ailenin farklı dönemlerdeki (1935, 1945, 1953, 1978, 1993)  yaşamlarını takip eden duygusal bir nostaljidir. 
Oyun ,kimlik kaybetme sorunu ile ilgilenir. Yalanlar üstüne kurulu bir geçmiş üzerinden kimlik nasıl inşa edilebilir ? Kendi tarihimizin gerçeklerini bilmeden geleceğimizi kurabilir miyiz? Bir an önce gerçeklerle yüzleşme ihtiyacı , gerçekler olmadan kimlik oluşturamamanın bir kanıtıdır.
Oyunda, kimlik inşası onun özgürleşmesiyle başlar, bu da aile efsanesinin çözümlenmesiyle gerçekleşir. Nesilden nesile geçirilen aile efsanesi hakkındaki yalanlar tarihi olayları sahteleştirmek ihtiyacı olarak değil, “zor dönemlerde küçük insanlar”ın  hayattaki mücadele verme ihtiyacıdır.
Bilge EMİN

Sahne sorumlusu: Zekiriya  ABDİ
Sahne teknisiyenleri:  Mehmet İSMAİL, Suat RAHMAN, Cengiz HALİL, Celal LUJA, Afrim RUSTEMİ, Suleyman İBRAİMİ, Caner MUSIÇ, Almir LİMA, Remzi ALİLİ
Ses: Fahredin BUŞİ, Levent İBRAHİM
Işık: Orhan MEHMET
Işık yardımcısı: Bekir KUBUR
Aksesuar: Tankut İBRAHİM, Hisni VİLA 
Resam: Enes DEARİ
Garderob: Mualla SALİHİ, Atice DEMİRİ, Adnan RECEP
Makyaj:  Avdi BİLAL, Nora  PİTARKA
Marangoz:  Nuri İSMAİL
Terziler: Kerim ETEMİ, Hülya RUSTEMİ

GÖSTERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER