PROMETHEUS

AİSKHÜLOS

Çeviren: Furkan AKDERİN 
Yöneten: Deyan PROYKOVSKİ
Yönetmen yardımcısı (birinci asistan): Damyan ÇİTKUŞEV
Sahne tasarımı: Vlado GORESKİ - Rafik
Kostüm tasarımı: Blagoy MİCEVSKİ
Müzik: Goran TRAYKOSKİ
Koreografi: Olga PANGO
Yönetmen yardımcısı (ikinci asistan): Sibel ABDİU

OYNAYANLAR:
PROMETHEUS: Selpin KERİM
KRATOS / KOROBAŞI: Cenap SAMET
KOROBAŞI / İO: Suzan AKBELGE 
HEPHAİSTOS / HERMES: Neat ALİ
KORO: Osman ALİ 
OKEANOS: Aksel MEHMET  

KORO: 
Mariya DİMİTROVA
Nadica PETROVA
Mariya PETRESKA
Anica BEBİÇ
Anastazia HRİSTOVSKA
Nikola STEFANOV
Filip TRAYANOSKİ
Miloş STOYKOVİÇ
Antonio KİTANOVSKİ
Filip MİLENKOSKİ
Aleksandar İVANOSKİ
Denis DAVİTKOVSKİ 
  * ESRA Audiovizuel Üniversitesi, Deyan PROYKOVSKİ’nın yönettiği oyunculuk bölümü öğrencileri 

MEDYA MESAJLAR

Лилјана Мазова за претставата:
"Прометеј" на Eсхил: страст и силна актерска игра
Прочитајте повеќе
Тони Димков за претставата:
Таинствена алхемија која воспоставува нова театарска митологија
Прочитајте повеќе

GÖSTERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER