56. OХРИДСКО ЛЕТО – Охрид

16. 07. 2016

Вилијам ШЕКСПИР

КОМЕДИЈА НА ГРЕШКИ 

Режија: Коле АНГЕЛОВСКИ

Фестивали