2. Меѓународен Театарски Фестивал на Балканските Земји
Бурса, Р. Турција


26-27. 03. 2015

Вилијам ШЕКСПИР

СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ

Режија: Александар ПОПОВСКИ

Фестивали