12. Меѓународен Театарски Фестивал во Билеџик

Р. ТУРЦИЈА

30.11.2017

Вилијам ШЕКСПИР

ОТЕЛО

режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ

Фестивали