57. OХРИДСКО ЛЕТО – Охрид

30. 07. 2017

Премиера на 57. Фесривалот ОХРИДСКО ЛЕТО


Вилијам ШЕКСПИР

КРАЛ ЛИР 

Режија:  Диего Де БРЕА 

Фестивали