1. Театарски фестивал „Ускана фест“, Кичево

05.12.2021

Турскиот Театар со претставата „Рапунзел“ го отвори првиот театарски фестивал „Ускана фест“ во Кичево

РАПУНЗЕЛ

Браќа ГРИМ

Режија и адаптација: Џабир Доко

Фестивали