1. SYNERGY Интернационален театарски фестивал на малцински театари

Нови Сад, Србија

05. 10. 2017


Вилијам ШЕКСПИР

ОТЕЛО

режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ
Во рамките на фестивалот SYNERGY, на 04.10.2017 г. во Матица Српска во Нови Сад беше одржан и Симпозиум за малцински театри на кој учествуваше и
в.д. директорот Наџи Шабан.
Резимето на симпозиумот е недоволно слични,  недоволно различни и непрекината борба против клаустрофилијата.
Модераторот на симпозиумот беше Валентин Венцел.


http://www.synergytheaterfest.com/sr/identitet-ne-sme-secanje-kulturu/

Од албумот на фотографот Срѓан Дорошки

Фестивали