44. Интернационален фестивал на алтернативен и нов театар ИНФАНТ

Нови Сад, Србија

29.06.2017
Вилијам ШЕКСПИР

ОТЕЛО

режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ

Фестивали