Репертоар

Медиумите за нас

Турски Театар: "Сон на летната ноќ": меѓу сонот и ... 27.05.2016 Одбележувањето на времето на постоењето - 65 години, Турскиот театар го започна со премиерата на Шекспировиот "Сон на ле... Види детали
Во Турскиот Театар - Скопје: "Генерална проба на с... 27.05.2016 ако и обично културата и театарот во неа "највредни" се кон крајот на тековната година, односно во декември. Така беше и... Види детали
65 години Турски Театар 20.05.2016 Својата годишнина театарот ја одбележува од јануари, кога премиерно ја изведе „Сон на летната ноќ“. Види детали
Види ги сите нови вести

65 години постоење

Напоредно со негувањето на народните театарски форми, како што се Караѓоз, Медох и Орта ојуну, во средината на XIX век во Турската Империја длабоко навлегле влијанијата на европската културна традиција и театар.
апорите на турската интелигенција да фати чекор со современиот европски, пред сè француски, театар биле најочигледни во политичкиот и во културниот центар на земјата – Истанбул. Откако тука биле направени првите обиди за создавање театар од европски тип, подоцна тие се прошириле и во другите краишта на Империјата, па и во Македонија.

ФЕСТИВАЛИ

Галерија