19.Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедија“ Куманово 2016 

14. 10. 2016

Вилијам ШЕКСПИР

КОМЕДИЈА НА ГРЕШКИ 

Режија: Коле АНГЕЛОВСКИ

Фестивали