ПРОМЕТЕЈ
Режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ
Режија: Александар ПОПОВСКИ
КАМЕН
Режија: Билге ЕМИН
ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР
Режија: Деан ДАМЈАНОВСКИ
ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ
Режија и кореографија: Кери К. НЕВЗАТИ
МАЛИОТ ПРИНЦ
Режија: Срѓан ЈАНИЌИЈЕВИЌ
ЈУНУС ЕМРЕ
Режија: Раик АЛНИАЧИК
ЖИВКО ЖИВЕЕ НЕ ЖИВЕЕ
Режија: Кенан ИШИК
СИЈАХ КАЛЕМ
Режија: Владо ЦВЕТАНОВСКИ