ЧЕХОВ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

ТРИ СЕСТРИ Режисерот Васил Христов повторно пријатно не изненадува со својот прочит на класикот Чехов, овој пат на сцената на Турскиот театар од Скопје. Тодор КУЗМАНОВ

Прочитај повеќе