Во Турскиот Театар - Скопје: "Генерална проба на самоубиство": горчлива комедија за лагата

ако и обично културата и театарот во неа "највредни" се кон крајот на тековната година, односно во декември. Така беше и во декември 2015 кога премиери во Скопје имаше речиси една преку друга во последните помалку од десетина дена и, буквално, до претпоследната вечер на годината на заминување. Па затоа и оценките за нив сега "доцнат".

Прочитај повеќе