Охридско лето 2015: "Слуга на двајца господари" и "опасни врски"

"СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ" Ова е година во која некогашниот Театар на народностите во Скопје би ја одбележал 65. годишнината од формирањето. Како пред помалку од една деценија ансамблите во него се поделија на самостојни - Албански театар и Турски театар - така и годинава секој од нив одбележува шест и половина децении од постоењето.

Одбележувањето на годишнината веќе започна. Дел од тоа одбележување е и заедничкиот проект "Слуга на двајца господари", работен по комедијата на Карло Голдони, со чија премиера настапи и на 55. Охридско лето. Премиерата се одржа во Предворјето на "Св. Софија", на 31 јули. Режисер на проектот е познатиот турски режисер Јуџел Ертен, на кого ова не му прва соработка со Турскиот театар. Се памети, на пример, неговиот "Кафкаски круг со креда" пред нешто повеќе од 25 години.

Ексклузивноста на проектот е во фактот што се игра дури на три јазика: македонски, турски и албански. Всушност, и драмата и начинот на кој е поставена/се игра ја отсликуваат нашата реалност - преплетувањето на овие јазици меѓу населението во Македонија наспроти преплетувањето на љубовните сплетки во драмата на Голдони. Тоа не е ниту малку лесна ситуација и за актерите кои се во проектот, и за режисерот и за двата театра. Но, реалноста е таква и актерите многу добро го спроведуваат концептот, "префрлувајќи" се во текот на играта од еден на друг јазик. Секој од одбраните актери го говори својот јазик - албанскиот и турскиот - а сите македонскиот. Сложеноста на задачата ја спроведуваат најдобрите актери од двата ансамбл: Тамер Ибрахим. Несрин Таир, Емине Кадриу, Неат Али, Сефедин Нуредини, Аида Елези, Селпин Керим, Осман Али и Ербан Шабан. Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимите се на Благоја Мицевски, драматуршката обработка е на Јуџел Ертен и Маја Стевановиќ, асистент на режијата е Сибел Абдиу, дизајнот на светлото е на Ерман Шабан.

Иако изведбата на "Слуга на двајца господари" својата востинска верзија ќе ја има на затворена сцена, во Предворјето на "Св. Софија" сложените и брзи сцени актерите ги реализира мошне добро. Потребна им е само уште поголема уиграност која, се разбира, претставата ќе ја добива со секоја нова изведба. Во секој случај ова е смел и добро смислен проект, со добра реализација, особено во драматуршка и режисерска смисла.

Актуелноста на комедијата расте со вметнатите реплики/сцени и од сегашното општествено и театарско секојдневие. Тие функционираат во контекстот на комедијата на Голдони чија цел е да ја прикаже истрајноста на вљубение и сплетките кои се испречуваат на нивниот пат на среќата, снаодливоста во таа истрајност... Токму во целта на идејата дека и мултинационалните средини - говорењето на трите јазика - имаат иднина и среќен крај. 

Извор: http://www.globusmagazin.com.mk/