ПРОДУKЦИЈА 1950 – 2015


1.    СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (9. 7. 1950);
2.    МЕЧКА од Антон П. Чехов, режисер: Абдуш Хусеин (?? . 11. 1950);
3.    ПРОСИДБА од Антон П. Чехов, режисер: Абдуш Хусеин (??. 11. 1950);
4.    АНАЛФАБЕТ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 1.1951);
5.    СВЕТСКА ВОЈНА од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 1. 1951);        
6.    МУВА од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 3. 1951);
7.    ВООБРАЗЕН БОЛЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Абдуш Хусеин (8. 3. 1952);
8.    НАРОДЕН ПРАТЕНИК од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 6. 1952);
9.    КОПЧЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 1952);
10.    ДВАЈЦА КРАДЦИ од ??. режисер: Абдуш Хусеин (??. 1952);
11.    КИВАВИЦА од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 1952);
12.    СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 11. 1952);
13.    ЗУЛУМЌАР од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор Николовски (10. 1. 1953);
14.    АЈШЕ од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор Николовски (12. 4. 1953);
15.    ЖЕНИДБА од Н. В. Гогољ, режисер: Абдуш Хусеин (3. 6. 1953);
16.    СО СИЛА ЛЕКАР од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Абдуш Хусеин (28. 10. 1953); 
17.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Абдуш Хусеин (20. 12. 1953);
18.    ЧЕСТИТАМ–ПРОСИДБА од Коста Трифуновиќ/Антон П. Чехов, режисер: Шерафетин Неби (??: 1954);
19.    ЖОРЖ ДАНДЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Абдуш Хусеин (3. 4. 1954);
20.    ГОЛЕМИ СРЦА од А. Ремзи, режисер: Шерафетин Неби (??. 5. 1954);
21.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Абдуш Хусеин (??. 5. 1954);
22.    ВЛАСТ од Бранислав Нушиќ, режисер: Тодор Николовски (??. 1954);
23.    ЕДЕН ГОСТИН ДОЈДЕ од Џељаетин Есин, режисер: Шерафетин Неби (??. 11. 1954);
24.    БЕЛИОТ ЕЛЕН од Владимир Назор, режисер: Саша Маркус (14. 1. 1955);
25.    ИСТОЧЕН ВЕТЕР-ЗАПАДЕН ВЕТЕР (КВЕЈ-ЛАН) од Перл Бак, режисер: Саша Маркус  (??. 1955);
26.    ЗАЕДНИЧКИ СТАН од Драгутин Добричанин, режисер: Саша Маркус (19. 4. 1955);
27.    ЏАФЕРБЕГОВИЦА од Расим Филиповиќ, режисер: Шерафетин Неби (13. 5. 1955);
28.    СУЗАН од Мустафа Карахасан, режисер: Тодор Николовски (1. 10. 1955);
29.    РАСЕМИНИОТ СЕВДАХ од Ахмет Муратбеговиќ, режисер: Шерафетин Неби (18. 12. 1955);
30.    ПРАЗНА КОЛЕВКА од Неџати Џумали, режисер: Саша Маркус (1. 2. 1956); 
31.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодор Николовски (??. 10. 1956);
32.    ПАТ КОН ЗЛОСТОРОТ од Мишко Крањац, режисер: Шерафетин Неби (17. 11. 1956);
33.    БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер: Шерафетин Неби (22. 12. 1956);
34.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Шерафетин Неби (??. 1. 1957);
35.    ИНТРИГИТЕ НА СКАПЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Саша Маркус (23. 3. 1957);
36.    ЗУЛУМЌАР од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор Николовски (25. 5. 1957);
37.    СУРТУК од Шерафетин Неби, режисер: Шерафетин Неби (9. 9. 1957);
38.    ЧЕСТИТАМ – ПРОСИДБА од К.Трифуновиќ/А.П. Чехов, режисер: Шерафетин Неби; (18. 1. 1958);
39.    ЛУЃЕ од Велимир Суботиќ, режисер: Предраг Дишленковиќ (29. 3. 1958); 1
40.    БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер: Шерафетин Неби (??. 4. 1958);
41.    АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула/Илхами Емин (17. 5. 1958);
42.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Саша Маркус (??. 9. 1958);
43.    ЗОНА ЗАМФИРОВА од Стеван Сремац, режисер: Шерафетин Неби (15. 10. 1958);
44.    ИСТОЧЕН ВЕТЕР-ЗАПАДЕН ВЕТЕР(КВЕЈ-ЛАН) од Перл Бак, режисер: Саша Маркус (6. 12. 1958);
45.    ДАЛИ ОТТУКА ПОМИНА МЛАД ЧОВЕК од Павел Хануш, режисер: Саша Маркус (10. 1. 1959);
46.    ЖЕНАЧКА – МАЖАЧКА од Ј. С. Поповиќ, режисер: Тодор Николовски (14. 3. 1959);
47.    КУЛА ВАВИЛОНСКА од Душко Роксандиќ, режисер: Саша Маркус (15. 9. 1959);
48.    ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА од Младен Широла, режисер: Благој Андреев (20. 11. 1959);
49.    СЛЕПИОТ од Недим Тор, режисер: Илија Џувалековски (27. 4. 1960);
50.    НАШИОТ РЕВИЗОР од Стеван Сремац, режисер: Мирко Стефановски (16. 11. 1960);
51.    СВЕТИЛНИК од Перо Будак; режисер: Мирко Стефановски (18. 12. 1960);
52.    ШАХОТ ШТРК  од Илхами Емин; режисер: Саша Маркус (2. 4. 1961);
53.    АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула (??. 2. 1961) (обнова);
54.    БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер: Шерафетин Неби (7. 10. 1961);
55.    ЗЛАТЕН ПЕСОК од Живоин Гавриловиќ, режисер: Кирил Ќортошев (9. 12. 1961);
56.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодор Николовски (??. 1. 1962);
57.    ХАНКА  од Исак Самоковија, режисер: Тодор Николовски (3. 3. 1962);
58.    ЈУРИШ од Душан Вујатовиќ, режисер: Спасе Нелов (10. 4. 1962);
59.    ТАХИР И ЗУХРА според руска народна приказна, режисер: Саша Маркус (22. 10. 1962);
60.    СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Петре Прличко (2. 3. 1963);
61.    ЦАРЕВОТО НОВО РУВО од Х. К. Андерсен, режисер: Спасе Нелов (20. 4. 1963);
62.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Шерафетин Неби (??. 63/64 (обнова);
63.    ЧОВЕК БЕЗ ЛИЦЕ од Шерафетин Неби, режисер: Шерафетин Неби (9. 3. 1964)
64.    СЛАВА И ОСАМЕНОСТ од Илхами Емин, режисер: Тодорка Кондова-Зафировска (19. 5. 1964);
65.    ЃАВОЛШТИНИТЕ НА СКАПЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Саша Маркус (13. 10. 1964);
66.    ЗЛАТНО ЈАЈЦЕ од Младен Широла, режисер: Спасе Нелов (17. 2. 1965);
67.    ЧУДАК од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (6. 4. 1965);
68.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила (1. 7. 1965);
69.    ВИСТИНАТА Е МРТВА од Емануел Роблес, режисер: Мирко Стефановски (5. 12. 1965);
70.    ДВАНАЕСЕТТАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер: Кемал Лила (3. 4. 1966);
71.    УКРАДЕНИОТ ПРИНЦ од Ден Тотеро, режисер: Благоја Андреев (20. 4. 1966);
72.    НАСИЛНИКОТ ОД ТОРОС од Азис Несин, режисер: Кемал Лила (11. 6. 1966);
73.    ИЗГУБЕНАТА ПРИНЦЕЗА од Ден Тотеро, режисер: Шерафетин Неби (14. 10. 1966);
74.    СЛАВА ИЛИ ЗАБОРАВЕНИОТ ЧОВЕК од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (12. 1.1967);
75.    ЏАФЕРБЕГОВИЦА од Расим Филиповиќ, режисер: Шерафетин Неби (26. 1. 1967);
76.    НАЛАНИ од Неџати Џумали, режисер: Кемал Лила (25. 2. 1967);
77.    ГАВРАН од Карло Гоци, режисер: Кемал Лила (3. 6. 1967);
78.    КОГА ЖЕНАТА Е НЕМА, француска фарса, режисер: Мирко Стефановски (14. 9. 1967);  
79.    СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Петре Прличко (27. 10. 1967);
80.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила (28. 10. 1967);
81.    СЛАВЕЈ од Франтишек Павличек, режисер: Мирко Стефановски (6. 11.1967); 
82.    ДОЛГИОТ, ДОЛГОГЛЕДИОТ, МЕШКО од М. Широла, режисер: Саша Маркус (15. 2. 1968);
83.    СИТЕ МОИ СИНОВИ од Артур Милер, режисер: Мирко Стефановски (2. 3. 1968);
84.    ИТРАТА ВДОВИЦА од Карло Голдони, режисер: Саша Маркус (29. 6. 1968); 
85.    ХАЈДИ од Јохана Шпири, режисер: Мирко Стефановски (19. 9. 1968);
86.    СКАЛИ од Назим Куршунлу, режисер: Кемал Лила (7. 11. 1968);
87.    ЧЕРЕП од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (26. 12. 1968);
88.    ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА од Младен Широла, режисер: Љутви Сејфула (24. 1. 1969);
89.    ЏУМБУС од Томе Арсовски, режисер: Димитрие Османли (18. 3. 1969);
90.    ОТУЃЕНИ од Илхами Емин, режисер: Кемал Лила (7. 5. 1969);
91.    МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ од Војин Ѓорѓевиќ, режисер: Мирко Стефановски (11. 9. 1969);
92.    МАРСОВЕЦ од Драгутин Добричанин, режисер: Мирко Стефановски (30. 10. 1969);
93.    КРВАВИ СВАДБИ од Федерико Гарсија Лорка, режисер: Крум Стојанов (18. 12. 1969);
94.    ЛЕГЕНДА ЗА ЉУБОВТА од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (21. 3. 1970);
95.    ЦАРОТ И ОВЧАРОТ од Бошко Трифуновиќ, режисер: Мирко Стефановски (10. 5. 1970);
96.     АЛИ БАБА И ЧЕТРИЕСЕТ РАЗБОЈНИЦИ од Драгутин Николиќ, режисер: Мирко                       Стефановски (17. 9. 1970);
97.    СТРАВ од Орхан Асена, режисер: Кемал Лила (26. 10. 1970);
98.    КОНКУРС од Миодраг Мирковиќ, режисер: Саша Маркус (5. 11. 1970);
99.    ЦВЕЌАРОТ АЛИ од Хасан Мерџан, режисер Кемал Лила (26. 12. 1970);
100.    МАЈКА ХРАБРОСТ од Бертолд Брехт, режисер: Саша Маркус (28. 2. 1971);
101.    ОМЕР И МЕРИМА од М. Беловиќ/С. Пешиќ, режисер: Мирко Стефановски (25. 5. 1971);
102.    АЛАДИНОВАТА ВОЛШЕБНА ЛАМБА од Војмил Рабадан, режисер: Кемал Лила (4. 6. 1971);
103.    КАСПЕР СПАСИТЕЛ од Ана Мари Фердер, режисер: Мирко Стефановски (4. 10. 1971);
104.    ИЗГАСНАТА СВЕЌА од Мусахипзаде Џељаљ, режисер: Сами Ајаноглу (23. 10. 1971);
105.    НАСРАДИН од Илхами Емин, режисер: Кемал Лила (26. 12. 1971);
106.    МАВИШ И МЕМИШ од Хасан Мерџан, режисер: Кемал Лила (4. 2. 1972);
107.    КРАВА од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (16. 4. 1972);
108.    ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ од Војмил Рабадан, режисер: Мирко Стефановски (19. 9. 1972);
109.    ОТЕЛО од Вилијам Шекспир, режисер: Мирко Стефановски (23. 1. 1973);
110.    ВЕЈКА НА ВЕТРОТ од Коле Чашуле, режисер: Мирко Стефановски (24. 3. 1973);
111.    СКРЖАВЕЦ од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Кемал Лила (17. 6. 1973);
112.    МЕДЕЈА од Еврипид, режисер: Кемал Лила (8. 12. 1973);
113.    ЈУРИШ од Б. Стојановиќ, режисер: Кемал Лила (28. 12. 1973);
114.    СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ од Карло Голдони, режисер: Саша Маркус (15. 03. 1974);
115.    ШЕСТ ЛИЦА ГО БАРААТ АВТОРОТ од Луиџи Пирандело, режисер: Ацо Алексов; (10. 10. 1974);
116.    МАВИШ И МЕМИШ од Хасан Мерџан, режисер: ?? (??. 3. 1974) (обнова);
117.    АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула (26. 11. 1974);
118.    УБАВИНАТА ЧЕКОРИ САМА од Томе Арсовски, режисер: Бранко Гапо (18. 1. 1975);
119.    ШКОЛСКИ СВЕТ – ВЕСЕЛ СВЕТ од Хасан Мерџан, режисер: Шерафетин Неби (7. 3. 1975);
120.    КРАЛОТ НА ГОЛОВИТЕ од Азис Несин, режисер: Танер Барлас (15. 5. 1975);
121.    ДОЖИВУВАЊАТА НА НИКОЛЕТИНА БУРСАЌ од Бранко Ќопиќ, режисер: Мирко Стефановски (10. 10. 1975);
122.    ТРОЈЦА ДРУГАРИ од Љутви Сејфула, режисер: Кемал Лила (??. 1975);
123.    МОРАЛИСТ од Миодраг Мицев, режисер: Кемал Лила (31. 1. 1976);
124.    ДЕРВИШ И СМРТ од Меша Селимовиќ, режисер: Душан Наумовски (28. 3. 1976);
125.    ОМЕР И МЕРИМА од Мирослав Беловиќ, режисер: Мирко Стефановски (10. 5. 1976);
126.    ПЛАНЕТА НА МРЗЛИВИТЕ од Ристо Давчевски, режисер: Кемал Лила (26. 9. 1976);
127.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодорка Кондова-Зафировска (5. 12. 1976);
128.    ЦВЕЌАРОТ АЛИ од Хасан Мерџан, режисер: Кемал Лила (9. 1. 1977);
129.    ВООБРАЗЕН БОЛЕН  од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Ацо Алексов (6. 3. 1977);
130.    ХАЈДИ од Јохана Шпири, режисер: Мирко Стефановски (10. 3. 1977);
131.    ЈАС, РИЗА-АГА од Хасан Мерџан, режисер: Кемал Лила (9. 10. 1977);
132.    ЧОВЕК НА ЕПОХАТА од Томе Арсовски, режисер: Душан Наумовски (15. 12. 1977);
133.    ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА  од Т. М. Плаут, режисер: Димитрие Османли (22. 2. 1978);  
134.    ДАЛИ ПОСТОЕШЕ ИВАН ИВАНОВИЧ од Назим Хикмет, режисер: Мирко Стефановски 
(20. 4. 1978); 
135.    БОШКО БУХА од М. Беловиќ/С. Пешиќ, режисер: Наум Пановски (15. 9. 1978);
136.    УГУРСУЗ од Неџат Ибришимовиќ, режисер: Љубиша Георгиевски (14. 1. 1979);
137.    ХАСАНАГИНИЦА од Љубомир Симовиќ, режисер: Владимир Милчин (18. 2. 1979);
138.    УЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА од Бранислав Нушиќ, режисер: Мирко Стефановски (13. 4. 1979);
139.    ИГРА НА ГАТАНКИТЕ од Љутви Сејфула, режисер: Саша Маркус (6. 6. 1979);
140.    ЗОНА ЗАМФИРОВА од Стеван Сремац, режисер: Димитар Станкоски (1. 7. 1979);
141.    РАЦИН од Бoрис Вишински, режисер: Бранко Гапо (16. 11. 1979);
142.    АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА од Војмил Рабадан, режисер: Шерафетин Неби (28. 2. 1980);
143.    СО ТИТО ПРЕД ЛИЦЕТО НА СВЕТОТ од Славко Милановиќ, режисер: Кемал Лила (4. 7. 1980);
144.    ЉУБОВТА НА ДОН ПЕРЛИПЛИН од Федерико Г. Лорка, режисер: Кемал Лила (15. 7. 1980);
145.    ЗЛОСТОРСТВО И КАЗНА од Ф. М. Достоевски, режисер: Бранко Ставрев (15. 10. 1980);
146.    ЧОВЕК НА ПОЛОЖБА од Фадил Хаџиќ, режисер: Љупчо Тозија (12. 2. 1981);
147.    ШЕКЕРНА ПРИКАЗНА од Славко Јаневски, режисер: Шерафетин Неби (29. 4. 1981);
148.    ХАНКА од Исак Самоковлија, режисер: Ацо Алексов (31. 5. 1981);
149.    АРГАТОТ СИМАН од Иво Андриќ, режисер: Душан Наумовски (11. 12. 1981);
150.    МЕМЕТ од Ирфан Бељур, режисер: Наум Пановски (15. 1. 1982);
151.    БАЛАДА ЗА АЛИ ОД КЕШАН од Халдун Танер, режисер: Зекир Сипахи (26. 3. 1982);
152.    ОПАЧКО од Ристо Давчевски, режисер: Драган Вељановски (23. 5. 1982);
153.    И БОРЕЦ И ПОБЕДНИК од Драгољуб Димовски, режисер: Ацо Алексов (28. 6. 1982);
154.    СО СИЛА ЛЕКАР од Ж. Б. П. Молиер; режисер: Димитар Христов (17. 10. 1982);
155.    ВЕСЕЛИТЕ ЖЕНИ ВИНДЗОРСКИ од Вилијам Шекспир, режисер: Коле Ангеловски (26. 12. 1982);
156.    МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ од Војин Ѓорѓевиќ, режисер: Димитар Станкоски (18. 2. 1983);
157.    ДАМОКЛОВИОТ МЕЧ од Назим Хикмет, режисер: Бранко Ставрев (12. 6. 1983);
158.    ПАПУЧАР од Љутви Сејфула, режисер: Коле Ангеловски (29. 6. 1983);
159.    СЛУГИ  од Јусуф Идриз, режисер: Абдулазиз Буганми (18. 11. 1983);
160.    БОГОМИЛСКА БАЛАДА од  Милан Ѓурчинов/Илија Зафировски, режисер: Драган  Вељановски/Кемал Лила (24. 2. 1984);
161.    МОСТОТ НА ЧЕСТА од Хасан Мерџан, режисер: Наум Пановски (20. 5. 1984);
162.    АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула (29. 9. 1984);
163.    ЛУДАТА ЕМИНА од Х. Васви Учкан, режисер: Кемал Лила (23. 12. 1984);  
164.    РЕВИЗОР од Н. В. Гогољ, режисер: Бранко Ставрев (10. 2. 1985);
165.    ТОМ СОЕР од Марк Твен, режисер: Шерафетин Неби (22. 3. 1985);
166.    РАШЕЛА од Шерафетин Неби, режисер: Наум Пановски (5. 5. 1985);
167.    ПРОКЛЕТА АВЛИЈА од Иво Андриќ, режисер: Љубиша Георгиевски (29. 9. 1985);
168.    ЧЕШЕЛ од Фадил Хаџиќ, режисер: Ацо Алексов (27. 12. 1985);
169.    ПИПА-РИТАМ од Владимир Плавевски, режисер: Рахим Бурхан (20. 2. 1986);
170.    МАЛИТЕ ГОЛЕМИ ЉУБОВИ од Бедиа Беговска, режисер: Димитар Христов (4. 4. 1986);
171.    ЈЕРМА од Федерико Г. Лорка, режисер: Богдан Поп Ѓорчев (9. 10. 1986);
172.    ПРОТЕКЦИЈА од Бранислав Нушиќ, режисер: Бранко Ставрев (26. 10. 1986);
173.    УБИЈ МЕ ДУШИЧКЕ од Азис Несин, режисер: Салаетин Билал (28. 12. 1986);
174.    КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС од Душан Радовиќ/Мирослав Беловиќ: режисер: Коле Ангеловски (5. 3. 1987);
175.    КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила (11. 6. 1987);
176.    ПРОЕКТ:ПРИКАЗНА ШТО ЗБОРУВА ЗА ПАТУВАЊЕТО од Жан-Клод Ван Итали, режисер:  Наум Пановски (15. 10. 1987);
177.    ХУРМУЗ И НЕЈЗИНИТЕ СЕДУМ МАЖИ од Садик Шандил, режисер: Енгин Улудаг (6. 12.   1987);
178.    ЖЕНИЧКИ од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Зекир Сипахи (19. 2. 1988)
179.    НАСМЕВКИТЕ ДА ИМ ГИ ПОДАРИМЕ НА ДЕЦАТА од Хасан Мерџан, режисер: Кемал Лила (10. 3. 1988);
180.    МАГБЕТ од Вилијам Шекспир, режисер: Рахим Бурхан (22. 6. 1988);
181.    ДНЕВНИК НА СТРАВОТ од Џеват Карахасан, режисер: Агим Сопи (25. 11. 1988); 
182.    СЛУГИНКИ од Жан Жене, режисер: Александра Ковачевиќ (13. 1. 1989);
183.    КАВКАСКИ КРУГ СО КРЕДА од Бертолд Брехт, режисер: Јуџел Ертен (16. 3. 1989);
184.    КЛИНЧ од Горан Стефановски, режисер: Суат Мустафа (27. 3. 1989);
185.    ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ од Н. В. Гогољ, режисер: Ахмет Јакупи/Ердоан Максут (27. 5. 1989);
186.    КЛЕМЕНТОВИОТ ПАД од Драго Јанчар, режисер: Кемал Лила (17. 11. 1989);
187.    БЕЛОТО ЦИГАНЧЕ од Видое Подгорец, режисер: Ацо Алексов (22. 12. 1989);
188.    ЖИВКО ЖИВЕЕ НЕ ЖИВЕЕ од Азис Несин, режисер: Кенан Ишик (31. 3. 1990); 
189.    ОСТРОВ од Атхолд Фугард, режисер: Јуџел Ертен (20. 12. 1990);
190.    КАРТОНСКА КУТИЈА од Ирфан Бељур, режисер: Бранко Брезовец (18. 1. 1991);
191.    ЈУНУС ЕМРЕ од Реџеп Билгинер, режисер: Раик Алниачик (22. 3. 1991);
192.    АРДЕЛ ИЛИ МАРГАРИТА од Жан Ануи, Кемал Лила (18. 1. 1992);
193.    ЗОШТО од Стерјо Спасе, режисер: Серафи Фанко (1. 3. 1992);
194.    СТАРИ ФОТОГРАФИИ од Динчер Сумер, режисер: Душан Наумовски (22. 5. 1992)
195.    ОРХАН од Неџати Зеја, режисер: Димитар Христов (5. 7. 1992);
196.    СМРТТА НА ПИТИЈА од Маја Стевановиќ, според Фридрих Диренмант, режисер: Доминик Мејер (3. 10. 1992);
197.    МАЈКАТА ЕЛИФ од А. Туран Офлазоглу, режисер: Кемал Лила (27. 12. 1992);
198.    ДАС КАПИТАЛ од Сашо Миленковски и Братислав Димитров, режисер: Сашо Миленковски;  (30. 4. 1993);
199.    ВЕ МОЛАМ НЕ ДОПИРАЈТЕ од Халдун Танер, режисер: Исмет Хурмузли (13. 2. 1993);
200.    АЛАЕТИН од Војмил Рабадан, режисер: Кемал Лила (30. 4. 1993);
201.    ХЕЛИКОПТЕР од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Мурат Карасу (17. 10. 1993);
202.    ШАБАН СПАСИТЕЛ НА ТАТКОВИНАТА од Халдун Танер, режисер: Зекир Сипахи (5. 12. 1993);
203.    БУДЕЊЕ од Бедиа Беговска, режисер: Душан Наумовски (16. 1. 1994);
204.    БАЛЕРИНА од Владимир Плавевски, режисер: Бранко Брезовец (25. 2. 1994);
205.    ТЕТОВИРАНИ ДУШИ од Горан Стефановски, режисер: Васил Христов (10. 4. 1994);
206.    ЌЕЛАВИОТ МЕХМЕТ од Улку Ајваз, режисер: Кемал  Лила (22. 6. 1994);
207.    ЖЕНИДБА од Н. В. Гогољ, режисер: Ацо Алексов (28. 12. 1994);
208.    МАЈКА ХРАБРОСТ од Бертолт Брехт, режисер: Бранко Брезовец (21. 5. 1995);
209.    КРАЛОТ ХАМЛЕТ од Вилијам Шекспир/Владимир Плавевски/Станислав Игнаци Виткјевич,  режисер: Бранко Брезовец (11. 6. 1995);
210.    МУСТАКИТЕ НА ГЕНЕРАЛОТ РОКОКАЈКО од Ристо Давчевски, режисер: Кемал Лила (15. 12. 1995)
211.    КАКО ДА СЕ СПАСИ АСИЈЕ од Васиф Онгонер, режисер: Олџај Појраз (??: 3. 1996); 
212.    ИТРАТА ЖЕНА НА УЛАВИОТ МАЖ од Халдун Танер, режисер: Зекир Сипахи (6. 12. 1996); 
213.    ПРАЗНА КОЛЕПКА од Неџати Џумали, режисер: Салаетин Билал (28. 12. 1996);
214.    ВОН КОЛОСЕК од Томе Арсовски, режисер: Горан Тренчовски (7. 3. 1997);
215.    ЛУНА ПАРК од Улку Ајваз, режисер: Кемал Лила (28. 3. 1997);
216.    КАСТА ДИВА од Владимир Плавевски, режисер: Бранко Брезовец (24. 6. 1997);
217.    ФЕДРА од Жан Расин, режисер: Љубиша Георгиевски (11. 8. 1997), Охридско лето, Охрид;
218.    ПРЕКРАСЕН ПОДАРОК од Улку Ајваз, режисер: Салаетин Билал (2. 1998);
219.    ИДИОТ од Ф. М. Достоевски, режисер: Бранко Ставрев (23. 4. 1998);
220.    ТРАГАЧИ ПО ВИНОЖИТОТО од Владимир Плавевски, режисер: Салаетин Билал (11. 1998);
221.    ЛУДИОТ ИБРАХИМ од Туран Офлазоглу, режисер: Владимир Милчин (2. 2. 1999);
222.    Р.Р.Р. од Јордан Плевнеш, режисер: Мехмет Улусој (3. 12. 1999);
223.    ЗА МИР, ДА од Улку Ајваз, режисер: Салаетин Билал (15. 12. 1999);
224.    КУРБАН од Ѓунѓор Дилмен, режисер: Зекир Сипахи (??. 5. 2000);
225.    НЕКОЈ ДРУГ од Ергун Сав, режисер: Салаетин Билал (14. 9. 2000); 
226.    ДОН ЖУАН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Димитар Станкоски (14. 10. 2000);  
227.    ХУРЕМ СУЛТАН од Орхан Асена, режисер: Keмал Лила (23. 3. 2001);
228.    ВЕСЕЛИ ПРИКАЗНИ од Халдун Марарли, режисер: Ербил Алтанај (6. 4. 2001);
229.    КАКО ДА СЕ ОГРАБИ БАНКА од Сами Фејд, режисер: Коле Ангеловски (31. 5. 2001);
230.    БУНТ ВО ДОМОТ ЗА СТАРЦИ од Венко Андоновски, режисер: Димитар Станкоски (19. 10. 2001);
231.    ИСКРЕНИТЕ по Пјер де Мариво, режисер: Владимир Милчин (1. 3. 2002);
232.    МИНИСТЕРОТ И ЈАС од Владимир Плавевски, режисер: Душан Наумовски (25. 4. 2002); 
233.    АНТИГОНА од Софокле/Брехт/Коџатурк, режисер: Кемал Коџатурк (10. 10. 2002);  
234.    МАЧЕТО И ПАЛЈАЧЕТО од Ерхан Озчелик, режисер: Мустафа Јашар (29. 11. 2002);
235.    КУЌА НА ГРАНИЦА од Славомир Мрожек, режисер: Јуџел Ертен (26. 12. 2002);          
236.    МАЛЕЧКАТА од Сема Али, режисер: Димитар Станкоски (4. 4. 2003); 
237.    БРАЧНА ПОНУДА ... ЛИ Е? од Антон П. Чехов, режисер:Војо Цветановски (19. 4. 2003); 
238.    АЛИ И АЈШЕ од Вилхелм Буш, адаптација и режија: Александар Илиев (23. 4. 2003);
239.    ЗАМИЖУВАМ ЗА ДА СРАБОТАМ од Танер Халдун, режисер: Зекир Сипахи (9. 10. 2003); 
240.    БИСЕРИ И СОЛЗИ од Ванчо Полазаров, режисер: Димитар Станкоски (22. 10. 2003); 
241.    АМАН ДА НЕ ЧУЕ ЖЕНА МИ од Жорж Фејдо, режисер: Коле Ангеловски (28. 11. 2003); 
242.    ГИЛГАМЕШ, режисер: Дејан Пројковски (12. 3. 2004);
243.    БУРА од Вилијам Шекспир, режисер: Александар Поповски (13.10. 2004);  
244.    ПИНОКИО од Ферди Мертер, режисер: Салаетин Билал (21. 10. 2004);
245.    ЦАР ЕДИП од Софокле, режисер: Љупчо Ѓорѓиевски (23. 12. 2004); 
246.    АЗИЗНАМЕ од Азиз Несин, режисер: Јуџел Ертен (6. 3. 2005); 
247.    ИГРА НА СЛОБОДАТА од Адем Атар, режисер: Јуџел Ертен (12. 5. 2005);
248.    ТИМОН ОД АТИНА од Вилијам Шекспир, режисер: Бранко Брезовец, копродукција со Народен театар – Битола и Лабораторио Нове, Фиренца, Италија (15. 6. 2005); 
249.    ЕВНУХ од Теренциј, режисер: Коле Ангеловски (3. 2. 2006);  
250.    ТАРТИФ од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Дејан Пројковски (30. 3. 2006);
251.    ПОБЛИСКУ од Патрик Марбел, режисер: Мартин Кочовски (25. 1. 2007); 
252.    ЗАД КУЛИСИТЕ од Мајкл Фрејн, режисер: Драгана Милошевски-Попова (11. 5. 2007);
253.    ЖЕНИЧКИ од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Наташа Поплавска (4. 1. 2008); 
254.    МОЈОТ СВЕТ од Бедиа Беговска, режисер: Викторија Рангелова (8. 5. 2008); 
255.    ЛЕОНС И ЛЕНА од Георг Бихнер, режисер: Драгана Милошевски-Попова (23. 5. 2008);
256.    РОМЕО И ЈУЛИЈА од Вилијам Шекспир, режисер: Дејан Пројковски (25. 7. 2008), Охридско лето, Охрид (17. 10. 2008) – матична сцена; 
257.    ЛИЛИКА од Ана Ристоска, режисер: Јован Ристовски (23. 12. 2008);
258.    СИЈАХ КАЛЕМ од Јордан Плевнеш/Илхами Емин, режисер: Владо Цветановски (27. 3. 2009); 
259.    БУДЕЊЕ НА ПРОЛЕТТА од Франк Ведекинд, режисер: Васил Христов (8. 7. 2009);   
260.    ЖЕНИ НА ВЛАСТ по Аристофан, режисер: Јуџел Ертен (2. 10. 2009); 
261.    ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА од А. Стриндберг, режисер: Александар Поповски (21. 11. 2009);
262.    ШЕЌЕРНА ПРИКАЗНА од Славко Јаневски, режисер: Коле Ангеловски (2. 4. 2010); 
263.    И ЈАС СУМ ОРХАН-МУЗЕЈ НА СПОМЕНИТЕ според Орхан Памук; драматизација: 
             Владо Цветановски и Владо Ѓоревски-Рафик, режисер: Владо Цветановски (12. 10. 2010);    
264.    АРАПСКА НОЌ од Роланд Шимелфениг, режисер: Слободан Унковски (11. 12. 2010); 
265.    ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО од Самуел Бекет, режисер: Владимир Милчин (30. 4. 2011);
266.    КРИЛЈА ВО ОГНЕНА ДУША ~ МЕВЛАНА од Тургај Нар, режисер: Бора Сечкин (9. 9. 2011); 
267.    СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер: Мартин Кочовски (19. 11. 2011);
268.    ДОЛГО ПАТУВАЊЕ В НОЌТА од Јуџин О`Нил, дипломска претстава ФДУ, генерација 2007-2011, проф. Елјеса Касо (20. 1. 2012);   
269.    ПРИКАЗНАТА ЗА  ШЕХЕРЕЗАДА  И ШАХРИЈАР драматизација и режија: Деан Дамјановски (10. 2. 2012);
270.    МАЛИОТ ПРИНЦ според Антоан де Сент Егзипери; адаптација и режија: Срѓан Јаниќијевиќ (26. 3. 2012);
271.    КОГА ЛИСЈАТА ПАЃААТ од Решат Нури Ѓунтекин, режисер: Салаетин Билал (25. 6. 2012);
272.    СИТЕ МОИ СИНОВИ од Артур Милер, режисер: Александра Кардалевска (7. 11. 2012);
273.    ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ по Вилијам Шекспир, режија и кореографија: Кренаре Невзати (10. 5. 2013);
274.    МИЗАНТРОП по Молиер, Ла Фонтен и други, режисер: Драгана Милошевски-Попова;
(16. 7. 2013), Охридско лето, Охрид (26.10. 2013), матичната сцена; 
275.    МАЧЕТО И ПАЛЈАЧЕТО од Ерхан Озчелик, режисер: Мустафа Јашар (1. 11. 2013);
276.    ЌЕЛАВОТО МОМЧЕ И ВОЛШЕБНИОТ ПЕЧАТ по турска народна приказна, драматизација и режија: Срѓан Јаниќијевиќ (3. 12. 2013);
277.    КАМЕН од Мариус фон Мајенбург, режисер: Билге Емин (19. 12. 2013);
278.    ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА од Тит Мак Плаут, режисер: Лука Кортина (10. 4. 2014), сцена на Детски театарски центар – Скопје; 
279.    СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер: Александар Поповски; (28. 1. 2015)
280.    ПРОМЕТЕЈ од Есхил, режисер: Дејан Пројковски (26. 4. 2015);
281.    СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ од Карло Голдони, режисер: Јуџел Ертен (31. 7. 2015), Охридско лето, Охрид; (8. 10. 2015) скопска премиера – на сцената на Македонскиот народен театар – Скопје. 
282.    ГЕНЕРАЛНА ПРОБА НА САМОУБИСТВО од Душан Комачевиќ, режисер: Билге Емин (22. 12. 2015);
283.     КОМЕДИЈА НА ГРЕШКИ oд Вилијам Шекспир, режија Коле Ангеловски  (11.04.2016)