КАМЕН

Писател: МАРИУС ВОН МАЈЕНБУРГ
Превод: СИБЕЛ АРСЛАН ЈЕШИЛАЈ
Режија: БИЛГЕ ЕМИН
Сценографија: М.НУРУЛЛАХ ТУНЏЕР
Костим: МАРИЈА ПУПУЧЕВСКА
Музика: ОЛИВЕР ЈОСИФОВСКИ

АКТЕРИ:
Вита: ЗИБА РАДОНЧИЌ
Волфганг: ЏЕНАП САМЕТ
Хајдрун: СУЗАН АКБЕЛГЕ
Хана: ЗУБЕЈДЕ СЕЛИМОВСКА АЛИ
Мице: ФУНДА ИБРАХИМ
Штефани: БИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА
 
Драмата “Камен” претставува емотивно сеќавање, која го следи  животот на едно семејство од  Дресден во различни историски времиња
(1935, 1945, 1953, 1978, 1993) и говори за семејниот мит, за криењето на вистината за злосторството на нацизмот.
Претставата се занимава со проблемот на губењето на идентитетот, односно градењето на идентитет со лажно минато. Дали можеме да изградиме иднина без вистината за сопствената историја? Потребата од што е можно поскоро соочување со вистината е доказ дека без вистината
не е возможен идентитет.
Во претставата, градењето на идентитетот започнува  со неговото ослободување, до кое се доаѓа преку разрешување на семејниот мит. Лагата за семејниот мит, пренесуван од генерација во генерација, не настанала од потребата за фалсификување на историјата, туку како потреба за снаоѓање на  “малиот човек во големите времиња”...
Билге ЕМИН 
 
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
 
Директор: Атила КЛИНЧЕ 
 
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман БРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ, Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД, Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка:  Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА           
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ

Слики од претставата