СИТЕ МОИ СИНОВИ

Артур МИЛЕР

Режија: Александра КАРДАЛЕВСКА
Превод на турски јазик: Улку ТАМЕР
Сценографија: Валентин СВЕТОЗАРЕВ
Костимографија: Маја ДИМОВСКА
Музика: Јордан КОСТОВ

УЛОГИ:
Џо Келер – Салаетин БИЛАЛ
Кејт Келер – Бедиа БЕГОВСКА
Крис Келер – Селпин КЕРИМ  
Ен Девер – Сузан АКБЕЛГЕ
Џорџ Девер – Неат АЛИ
 
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Перихан Туна - Ејупи
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
 
Директор: Атила КЛИНЧЕ 
 
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Африм РУСТЕМИ, Џелал ЉУЖА, Мемет ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП
Шминка:  Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА           
Изработка на декор:  Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
 
Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција  – НУ Турски Театар, ноември, 2012

Слики од претставата