СРЕЌНА НОВА ГОДИНА

по мотиви на Даниил ХАРМС и Дејвид АЈВС

Режисер и драматург: Бојан ТРИФУНОВСКИ
Сценографија: Љупчо ЈОВАНОВ
Костимографија: мр. Елена ВАНГЕЛОВСКА
                                  и Антонија ГУГИНСКА ЈОРДАНОВСКА
Музика: Ади ИМЕРИ
Кореографија: Александра КОЧОВСКА НАЧЕВА
Асистент на режија: Сибел АБДИУУлогите ги толкуваат: 
    Фунда ИБРАХИМ 
    Несрин ТАИР
    Зубејде АЛИ
    Емине ХАЛИЛ
    Селпин КЕРИМ
    Џенап САМЕТ
    Неат АЛИ
    Аксел МЕХМЕT
    Един ЈАКУПОВИЌ
    Берхеда РЕШИТ


Испициент : Ердинч РУШИД, Рамадан ИБРАХИМ 
Суфлер: Нериман ШЕНЃУЛЕР
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ

 
Директор: Наџи ШАБАН
 
 
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ,
Сулејман ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ, Изудин БЕГОВИЌ, Булент ХАСАН
Тон: Фахредин БУШИ, Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД, Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАХИМ
Гардероба: Муаља САЛИХИ, Аднан РЕЏЕП
Шминка:  Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА
Изработка на декор:  Нури ИСМАИЛ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Гордана БОЖИНОВСКАРежисерска експликација

Уметник кој истражува ЗОШТО светот САКА да се самоуништува, создава ментален простор во кој
слободно размислува и твори. Таа негова ментална  соба има пијано и во неа тој комуницира со своите претци и наследници, обидувајќи се да одгатне што не тера да работиме против себе. Во неговиот замислен свет, во константна состојба на 5 за 12, пред нова година, 10 масони преку јазикот на Хармс
и на Ајвс создаваат атмосфера за интроспекција и само-соочување. Човек на човека му е волк, лошо маскиран во ефтин зајачки костим. Лабораторија за самоспознание и за обид да се дефинира процесот
на елиминација на непродуктивни идеи во творечкиот ангажман. Човек против нечовечноста во себе. Човек со пијано како метафора против смртта.

Бојан ТРИФУНОВСКИ


Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција  – НУ Турски Театар, 11 јануари, 2018

 

Од медиумите

Лилјана Мазова за претставата:
Турски театар – скопје: „среќна нова година“ -самоуништувањето како забава
Прочитајте повеќе
Тодор Кузманов
Перформанс за човечката деструктивност
Прочитајте повеќе

Слики од претставата